Winterakoniet … een zeldzame, vroege bloeier

Winterakoniet … een zeldzame, vroege bloeier

In diverse steden wordt door de stedelijke groendienst een inspanning gedaan om zeldzame of haast verdwenen plantensoorten opnieuw te introduceren. Zo ook in Brugge! Langs de vestingwallen zijn begin februari her en der onder de bomen de felgele bloempjes van de winterakoniet  (Eranthis hyemalis) te vinden.