Disclaimer

Door deze website te bezoeken en te gebruiken bevestigt u dat u deze disclaimer heeft gelezen, begrepen en goedgekeurd. De toegang tot de informatie op deze website houdt een algehele aanvaarding in van de bepalingen van deze disclaimer.

De informatie op deze website is enkel bedoeld voor educatieve doeleinden. Deze site vertelt het traditionele gebruik van specifieke planten zoals vastgelegd in de loop van de geschiedenis. De aangeboden informatie is gebaseerd op bekende en betrouwbare actuele en historische bronnen.

Afwijzing van aansprakelijkheid

De initiatiefnemer en auteurs van deze website garanderen niet dat alle aangeboden informatie ten alle tijde volledig, foutloos en up-to-date is. Indien inhoudelijke fouten, drukfouten en/of andere onnauwkeurigheden aan Stadsplanten.be worden gemeld, zullen wij alle redelijke inspanningen leveren om de informatie te corrigeren. In geen geval echter zijn de auteurs verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale schade en/of gevolgschade die verband houdt met de Informatie en/of de gevolgen van het gebruik van deze informatie.

Het gebruik van deze website, en de informatie die er wordt aangeboden, geschiedt op eigen risico.

De auteurs van Stadsplanten.be zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade, van welke aard dan ook, als gevolg van het gebruik van planten voor medische of culinaire doeleinden. De auteurs kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor aanspraken die voortkomen uit de verkeerde determinatie van een kruid of het verkeerde gebruik ervan in de ruimste zin van het woord. 

Geen deskundig advies

Deze site vervangt geen deskundig advies voor medische behandeling. Raadpleeg altijd een deskundig zorgverstrekker of arts. Ook wat betreft de op deze website aangeboden culinaire recepten mag u deze niet beschouwen als deskundig advies. Daarvoor dient u zich te richten tot een gehomologeerde arts, fytotherapeut of diëtist.

Externe links en externe content

Deze website kan links bevatten naar andere websites (blog) die niet door Stadsplanten.be worden beheerd. Om deze redenen wijst Stadsplanten.be elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud die erop te vinden zijn. Het plaatsen van deze links heeft als enig doel de toegang tot informatie die op op het internet te vinden is te vergemakkelijken. Het plaatsen van links naar andere websites (blog) houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in door Stadsplanten.be van de inhoud van deze websites en/of blog. Indien u beslist om een website van een derde via deze link te raadplegen, dan geschiedt dit op eigen risico. Stadsplanten.be  behoudt zich het recht voor om elke link op eender welk ogenblik te verwijderen.

Gebruik

Door gebruik te maken van deze website verplicht u zich ertoe de gebruikersvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving na te leven. U aanvaardt dat u de werking van deze website op geen enkele wijze zal onderbreken of pogen te onderbreken.

Copyright

U heeft het recht om de Informatie op deze website te bekijken, kopiëren en te downloaden volgens de bepalingen van de copyright die u elders op deze website vindt.
Zie: https://www.stadsplanten.be/copyright/

Abonneren

De bezoeker kan zich abonneren op deze website. Daardoor aanvaardt hij via email of nieuwbrief op de hoogte te worden gebracht telkens er nieuwe content aan de website wordt toegevoegd.

Wijzigingen

De initiatiefnemer en de auteurs behouden het recht ten allen tijde deze disclaimer en de gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Elke wijziging is van toepassing vanaf het ogenblik van de wijziging.

Niet akkoord?

Indien u niet akkoord bent met de bepalingen in deze disclaimer en gebruiksvoorwaarden, dan dient u deze website niet te gebruiken!


Ontdek meer van Stadsplanten

Abonneer u om de nieuwste berichten naar uw e-mail te laten verzenden.