Bomen en struiken

“De bomen komen uit de grond
en uit hun stam de twijgen.
En iedereen vindt het heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgen.
We zien ze vallen naar de grond
en dan opnieuw weer groeien.
Zo heeft de aarde ons geleerd
dat al wat sterft zal bloeien.”

ik heb dit gedicht van Toon Hermans altijd heel mooi gevonden. Het vertelt over de vergankelijkheid van alles wat leeft en dat alles wat sterft weer zal bloeien. De kringloop van het leven.

Als ik “boom” zeg, waar denkt u dan aan? Ongetwijfeld aan een dikke, gegroefde stam die elke storm weerstaat, een machtige kruin die hoog naar de hemel reikt en waarin vogels nesten, wortels die diep in de aarde groeien en de boom van het nodige vocht voorziet en hem stevig in de grond verankert. En misschien denkt u ook aan kleurrijke bloesems, rijp fruit, gonzende bijen en … verkleurende bladeren in de herfst.  

Bij bomen – en bij uitbreiding bij struiken – denk je wellicht niet meteen aan muren. En toch treffen we in Brugge op diverse locaties bomen en struiken aan op muren. Een ‘zaailing’ heeft vaak niet meer nodig dan een barstje in steen of de cement om zich te nestelen. Daaruit groeien dan jonge planten die zich meestal sterk vertakken.  Vaak is de precieze soort aanvankelijk niet gemakkelijk te herkennen.

We zullen een aantal boomsoorten en struiken op deze website bespreken. Vanuit ecologisch oogpunt zijn ze te belangrijk om dat niet te doen. Ze bieden ons zuurstof, voedsel en schaduw en hebben door de geschiedenis heen een belangrijke rol gespeeld in verschillende culturen en religies. We willen daarom in een aantal artikelen ook dieper ingaan op het ritueel gebruik en de symboliek van bomen.
Bomen zijn vaak het symbool van kracht en stabiliteit. Een eik wordt altijd geassocieerd met moed en kracht. De berk staat bekend om zijn genezende eigenschappen en wordt vaak geassocieerd met zuivering en vernieuwing.

Voor de duidelijkheid hebben we deze rubriek ingedeeld in twee categorieën: 1) bomen 2) struiken.

Meer info en bronnen:

Plantabit

Symboliek van bomen

Inspirerend leven


Discover more from Stadsplanten

Subscribe to get the latest posts to your email.