Broeder Yvan Jacques 

Broeder Yvan Jacques 

Ik ben broeder Yvan Jacques, geboren te Brugge op 6 maart 1954. Samen met broeder Andreas Vanvlasselaer (1932-2007) stichtte ik op 13 augustus 1980 het monasterium Mariakluizen in Brakel-Zegelsem. 

Deze gemeenschap is een semi-kluizenaars gemeenschap, gesteund op de geschriften van de eerste kluizenaars van Egypte. Het monasterium is oecumenisch. Ikzelf ben priester, abt-bisschop en ik leid een seminarie voor zowel vrouwen als mannen, gehuwd, alleenstaand of gescheiden. In het verleden wijdde ik reeds verschillende vrouwen en mannen tot priester in de Apostolische, Oecumenische, Oud-Katholieke kerk St.-Andreas die haar thuisbasis heeft in het monasterium. Ook LGBTQ+ mensen kunnen een volwaardig huwelijk sluiten in onze kerk.

Samen met broeder Andreas, die professor was in het Hoger Instituut voor Beeldende Kunsten St.-Lukas in Gent, had ik een restauratieatelier voor schilderijen en kunstwerken. Ik beschilderde de muren en plafond van onze kapel en de refter met bijbelse taferelen. eveneens miniaturen, werken op hout, op doek en porselein. 

In het monasterium ‘Mariakluizen’ organiseer ik regelmatig conferenties en geef ik lezingen aan de studiekring St.-Johannes Evangelist, aan de Kunstvereniging St.-Andreas en aan de Confrérie O.L.V. van de Kluizenaars. 

Ik volgde de cursussen voor herborist bij Syntra in Aalst! Ik was voordien al tientallen jaren geïnteresseerd in de geneeskrachtige eigenschappen van kruiden, zoals die ook al gekend waren in de middeleeuwse abdijen. Maandelijks stel ik het tijdschrift ‘GOM’ samen. Dit is een spiritueel, cultureel tijdschrift waarin elke keer ook een artikel gewijd is aan een kruid en de toepassingen op medicinaal en culinair vlak.

Ik wil vanuit mijn praktische kennis van, én ervaring met het medicinaal en culinair gebruik van planten een bijdrage leveren aan deze website.

Voor meer informatie: www.monasterium-mariakluizen.be

(n.v.d.r. : We danken Broeder Yvan Jacques voor de toestemming zijn teksten te gebruiken.)

Zegelsem

 

Zegelsem (Brakel) – de ligging van het monasterium Mariakluizen


Discover more from Stadsplanten

Subscribe to get the latest posts to your email.