Marc Willems

Marc Willems

Ik ben Marc Willems uit Brugge. Initiatiefnemer voor deze website.

Al heel mijn leven lang – en dat is ondertussen al ruim 7 decennia – ben ik gefascineerd door planten.
En je mag dat letterlijk nemen. Van zodra ik mijn eerste stapjes kon zetten was ik steevast in de bloementuin te vinden, en mijn favoriete bezigheid was … het uittrekken van planten. Daar bestaan foto’s van. Ik zeg dan maar dat ik met ‘beheerswerkzaamheden’ bezig was. 😉

Het is er gelukkig niet bij gebleven. In het begin van de zeventiger jaren van vorige eeuw – het lijkt al een eeuwigheid geleden – volgde ik een opleiding tot natuurgids. Als ik me goed herinner waren een groot deel van de lesgevers mijn eigen professoren aan de R.U.G. (o.a. prof. Jacques Maton).

Het beroep van bioloog heb ik nooit uitgeoefend, maar ik kwam in het onderwijs terecht. Dat gaf mij de kans om mijn bewondering voor de natuur in het algemeen en de interesse in planten in het bijzonder aan mijn leerlingen door te geven.

Na mijn pensioen kreeg ik tijd om mij in mijn geliefkoosde hobby verder te verdiepen en te combineren met die andere passie: fotografie. Ik begon planten te fotograferen, te bestuderen, te beschrijven enz… Op die manier ontstond de blog “Wilde planten in Brugge“.

Door de samenwerking met andere natuurfotografen en herboristen ontstond de idee om een website te bouwen over “Stadsplanten”. De aanzet is gegeven. We hopen dat de website – zoals ook planten doen – gestaag zal groeien en zijn weg zal vinden naar een geïnteresseerd publiek.

Wat is onkruid? Een plant waarvan de verdiensten nog niet zijn ontdekt.” ( Ralph Waldo Emerson)

Het is een grote misdaad tegen de natuur, de wilde bloemen onkruid te noemen.” (Johannes Scherr)


Discover more from Stadsplanten

Subscribe to get the latest posts to your email.