Label: Beklierde duizendknoop

Waarom het perzikkruid niet naar perzik smaakt…

Waarom het perzikkruid niet naar perzik smaakt…

Een plant die je in de stad vaak op de stoep, tegenaan huisgevels, in de straatgoot of op braakliggende terreinen aantreft is het perzikkruid (Persicaria maculosa). Het is een algemeen voorkomende, eenjarige plant die houdt van stikstof- en fosfaatrijke grond.  Vandaar dat hij niet zelden te